Urencriterium ontrafeld: Welke uren tellen mee voor de zelfstandigenaftrek?

Hey daar, gedreven ondernemer! Je hebt vast wel eens gehoord van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Maar wist je dat je hiervoor moet voldoen aan het zogenaamde urencriterium? Dit houdt in dat je minimaal 1.225 uur per jaar aan je onderneming moet besteden. Maar welke uren tellen nu eigenlijk mee? Laten we dat eens onder de loep nemen. 

1. Directe uren

Dit zijn de uren die je besteedt aan werkzaamheden die direct inkomsten opleveren. Denk aan: 

 • Het uitvoeren van opdrachten voor klanten.
 • Verkoopgesprekken voeren.
 • Het schrijven van offertes.

Tip: een simpele manier om het aantal directe uren uit te rekenen is je totaal omzet te delen door je uurtarief. Bijvoorbeeld jaaromzet = 50.000 en uurtarief is € 47,50 dan heb je minimaal al 1.052 aan “harde” uren. 

2. Indirecte uren

Dit zijn de uren die je besteedt aan werkzaamheden die niet direct inkomsten genereren, maar wel noodzakelijk zijn voor je onderneming. Bijvoorbeeld: 

 • Administratie en boekhouding.
 • Het volgen van cursussen en trainingen.
 • Netwerkbijeenkomsten bijwonen.
 • Onderhoud en updaten van je website.

3. Reisuren

Reis je voor je onderneming? Dan tellen deze uren ook mee. Of je nu naar een klant gaat, een beurs bezoekt of op inkoop gaat. 

4. Studie- en opleidingsuren

De tijd die je investeert in jezelf telt ook mee. Dus de uren die je besteedt aan cursussen, opleidingen en zelfstudie voor je bedrijf zijn ook inbegrepen. 

Aandachtspunten 

 • Het gaat erom dat de uren die je opgeeft, aannemelijk zijn. Houd dus een gedegen urenadministratie bij.
 • Als je meerdere ondernemingen hebt, dan tellen de uren die je voor al deze ondernemingen werkt mee voor het urencriterium.
 • Je privétijd of tijd besteed aan hobby's telt logischerwijs niet mee, ook al hebben deze indirect te maken met je onderneming.
 • Hoe dichter je bij

Hoe zit het met ziekte of zwangerschap?

Als je ziek bent of met zwangerschapsverlof gaat, kan dit invloed hebben op het aantal uren dat je werkt. Gelukkig heeft de Belastingdienst hier regelingen voor, zodat je toch aan het urencriterium kunt voldoen. Laat je hierover goed informeren! 

Controle door de belastingdienst

De belastingdienst kan besluiten te controleren of je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Bij een lagere omzet bestaat er meer kans dat de belastingdienst twijfelt aan de werkelijk gemaakte uren. Dit verhoogt de kans op een controle. Bij een bescheiden omzet is het daarom raadzaam een gedetailleerde urenadministratie te voeren.  

Wanneer is een aparte urenregistratie niet nodig?

Als je omzet zo hoog is dat het evident is dat je aan het urencriterium hebt voldaan, is een aparte urenregistratie vaak overbodig. Bijvoorbeeld: met een omzet van € 100.000 en een uurtarief van € 47,50, resulteert dit in 2.105 "directe" uren. Hieruit zou logischerwijs geconcludeerd kunnen worden dat het urencriterium is gehaald. Let wel: deze stelling gaat uitsluitend op als je gehele omzet op basis van uren is gerealiseerd. 

Conclusie

Het urencriterium is meer dan alleen 'uren maken'. Het gaat erom dat je aantoonbaar actief en serieus bezig bent met je onderneming. Twijfel je of bepaalde uren meetellen? Of wil je zeker weten dat je aan het urencriterium voldoet? Ons team staat klaar om je te adviseren.

Klik hier voor een persoonlijk advies en zorg dat je alle voordelen optimaal benut.